torstaina, marraskuuta 27, 2003

Arvoneutraalit väittämät ja niiden vesittäminen


Mielipiteiltään jossakin määrin yhteneväiseksi ryhmäksi profiloitu tai profiloitunut weblogien kärkipään joukko (Ihmissuhteet ja tasa-arvo, Väärien ajatusten kata-logi ym.) määrittelevät ajattelutapansa rationaaliseksi ja arvoneutraaliksi.

Arvoneutraalius on hyvä taito, kun tarkastellaan asioita syvällisesti - olivat ne sitten yhteiskunnallisia, luonnontieteellis-teknisiä, taloudellisia tai lähes mitä tahansa asioita. Mutta jotkut itseään arvoneutraaleina pitävät kirjoittajat vesittävät omat ihanteensa käyttämällä teksteissään pullolleen arvolatautuneita ilmaisuja, kuten "paskasakki", "humanistipelle", "stallari" jne. Arvoneutraaleita käsitteitä olisi löydettävissä myös sellaisille asioille, jotka ovat omien mielipiteiden vastaisia.

Ei kommentteja: