sunnuntaina, lokakuuta 17, 2004

Iltapuhde

Iltapäivän saldoksi tuli pari pöytäkirjaa. Toinen jäi konkreettisen todellisuuden sijasta tiedostoksi tietokoneen sisuksiin sopivan paperin loputtua.

Kunnallisvaaleihin on viikko aikaa. Niiden tiimoilta tuli kirjoiteltua oheinen ajatelma kunnan keskustelupalstalle:


Mielestäni hyvän kunnanvaltuutetun tai lautakunnan tai muun vastaavan toimielimen jäsenen toimintaympäristö on ensisijaisesti strateginen, ei operatiivinen. Operatiivisille johtajille maksetaan palkkaa heidän työstään. Tehkööt nämä työtään rauhassa palkkansa eteen; yksityiskohtiin tai työnantajan työnjohto-oikeudellisiin seikkoihin on strategisen päättäjän turha lähteä talkoilemaan. Olen joskus aiemmin kritisoinut visionäärisyyttä eri yhteyksissä, mutta sittemmin ymmärtänyt, että valtuusto- tai lautakuntatason päättäjälle se on ensiarvoisen tärkeää.

Omalta kohdaltani alea iacta est (kritisoin seuraavassa ryhmäuskollisuutta, mutta siihen itse langenneena luulen ymmärtäväni muitakin). Esitän silti toivelistan jokaiselle Teille lähipäivinä valittaville 35:lle samoin kuin Teille lukuisille hiukan myöhemmin valittaville lautakuntien ja muiden tärkeiden toimielinten jäsenille.

Hyvä kuntapäättäjä:

  • Ymmärtää ja hyväksyy sen tosiseikan, että kansanvallassa oma ja oman ryhmän ajattelutapa tuskin missään ajateltavissa olevassa tilanteessa pääsee vallitsevaksi.

  • Edellä sanottua taustaa vasten on jo lähtökohtaisesti valmis toimimaan yhteistyöhaluisesti poliittisesti monikulttuurisessa ympäristössä uskomatta sokeasti yhteen "totuuteen".

  • Ymmärtää, että nykyisen puoluelaitoksen taustalla oleva ideologinen perusta pohjautuu 1800-luvun suomalaiseen yhteiskuntaan, ja siten kykenee tarvittaessa kyseenalaistamaan puolueensa tai vastaavan viiteryhmänsä edustamat yleisen tason "arvot".

  • Kykenee tulkitsemaan myös poliittisen vastapuolen näkökannan muuna kuin kategorisena vihollisena ja ottamaan selvää sen perusteista.

  • Jos äänestäjille luvattu oma arvomaailma joutuu ristiriitaan ryhmäpäätösvaatimuksen kanssa, noudattaa omaa kantaansa ryhmän kannan sijasta.

  • Jos omatunto kehottaa siirtymään tavalla tai toisella yksin- tai harvainvaltaiseen järjestelmään, miettii vielä kaksi kertaa, onko tosiasiassa itse valmis astumaan demokraattisen yhteiskunnan valtuutetun saappaisiin vai antaako suosiolla koko asian muiden hoidettavaksi.

Ei kommentteja: