torstaina, marraskuuta 04, 2004

Toimeksi saaneena


Pyynnöstä julkistettakoon tälläkin foorumilla seuraava liikenne- ja viestintäministeriön tiedote:

Nyt otetaan kantaa väylärahoista

4.11.2004

Seuraavat neljä viikkoa kansalaiset voivat osallistua
Internet-keskusteluun tie- ja rautatierahojen kohdentamisesta. Keskustelu käydään Internet-osoitteessa http://www.otakantaa.fi.

Avoimen kansalaiskeskustelun pääkysymyksinä ovat riittääkö teiden ja ratojen nykykunto ja mihin valtion väylärahat tulisi kohdentaa.

Teiden ja ratojen rakentaminen ja kunnossapito on kallista ja rahat otetaan verovaroista. Teiden päivittäiseen hoitoon käytetään lähes 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä valtaosa kuluu teiden talvihoitoon eli lumenauraukseen ja liukkaudentorjuntaan. Tieverkon ylläpitoon eli nk. perustienpitoon rahaa käytetään noin 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Jo muutama vuosi on teiden päällystys arvioitu tärkeimmäksi. Tämä on merkinnyt aikaisempaa vähemmän rahaa pieniin liikenneturvallisuushankkeisiin, kevyen liikenteen väyliin ja meluntorjuntaan.

Ratoja ylläpidetään noin 330 miljoonalla eurolla vuodessa. Suomen rataverkon peruskunto on viime vuosina huonontunut, koska kunnossapitomäärärahat ovat vähentyneet. Joillakin rataosilla on hyvin vähän liikennettä. Onkin harkittu, voitaisiinko näiden rataosuuksien ylläpitämisestä luopua.

Uusia liikenneväyliä rakennetaan nykyään vasta tarkan harkinnan ja kustannus-hyöty-laskelmien perusteella. Isoimmat käynnissä olevat tie- ja ratarakentamiskohteet ovat Turun ja Helsingin välisen moottoritien loppuun rakentaminen, Vuosaaren sataman liikenneyhteydet sekä Keravan ja Lahden välinen oikorata.

Liikenneväylien rakentamista pitkällä aikavälillä kartoittanut ministerityöryhmä on lisäksi listannut joukon hankkeita, jotka olisi syytä toteuttaa lähivuosina.

Kansalaiset voivat antaa palautetta siitä, mitä ongelmia teiden ja ratojen kunnossa on, jaetaanko nykyiset tie- ja ratarahat oikein ja mihin päin Suomea uusia teitä tai ratoja pitäisi rakentaa.

Lisätietoja: yli-insinööri Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574.

Ei kommentteja: