keskiviikkona, kesäkuuta 06, 2007


Econometric methods


Kaupungintalon kokoushuoneeseen paistoi enemmän kuin lämmin ilta-aurinko. Paikallishistorian toimikunnan kokous osuu usein lämpimään kesäiltaan.

Historioitsijamme on jo eläköitynyt kansalainen, ulkoasianneuvos virkatitteliltään, mutta pitkäaikainen paikallishistorioiden aktiivinen tuottaja. Jokunen viikko sitten nuorempi historioitsija kertoi, miten kaikenlainen subjektiivisuus on hänen alallaan nykyään hyväksyttyä ja jopa toivottua. Ehkä sellaisellekin on jossain kysyntää, mutta luulen, että historiantutkimuksessa on edelleen tarpeen yrittää selvittää mahdollisimman pitkälle "wie es eigentlich gewesen". Se toki on vaativaa.

Ranken nimeen vannoen nimeä mainitsematta käytettiin pitkiäkin puheenvuoroja. Niin aina. Tarjosin ekonometrista eli kauppaopistolaista tarkastelutapaa joihinkin taulukoihin. Minusta nimittäin olisi asiallista, jos yhtään pidemmät rahassa ilmoitettavat aikasarjat esitettäisiin kiinteähintaisina eikä käypiin hintoihin, mihin lähteiden tunnollinen seuraaminen luonnollisesti johtaa. Ajatellaan vaikkapa aikasarjaa, joka koskee jotakin markoissa ilmaistavaa asiaa vuodesta 1920 vuoteen 1939, mihin aikaan mahtuu maassamme varsin monia kansantaloudellisia muutoksia. Vaikka tuolloin elettiin vuosia, joina mm. brittihistorioitsija Hobsbawn luki Suomen yhdeksi Euroopan viidestä mitenkuten pysyvästi demokraattisesta valtiosta, ei käsittääkseni ollut lainkaan sama asia, mitä 100 markalla sai vuonna 1920 kuin mitä sillä sai vuonna 1933 tai 1939. Ehdotin deflatointiin perustuvaa kiinteähintaisuutta, jossa etsittäisiin jokin saatavissa oleva ja tarkasteltavaan aiheeseen sopiva kansantalouden tilinpidollinen indeksi ja deflatoitaisiin sillä kyseinen tarkasteltava aikasarja.

Kun soveltuvassa indeksissä asetetaan perusvuodeksi valitun vuoden (jonka tietenkin pitäisi olla ko. aikajaksoa ajatellen mahdollisimman neutraali talouskehityksensä kannalta) kohdalle yksinkertaisella jakolaskulla 1 tilastoaineistossa yleisen 100:n sijasta, saadaan vektori (käytän ko. termiä atk-hengessä eli ei-matemaattisesti), jolla deflatointi on helppoa suorittaa vain jakamalla tarkasteltava aikasarjavektori sillä.

Esitin asiani huonosti, kun ensiksi ryhdyttiin kyselemään, miksi olisi mielekästä muuntaa silloisia hintoja nykyvaluuttaan. Anteeksi.

Linux-ongelma


Asiasta toiseen, olisiko vinkkejä miten UW IMAP -sähköpostipalvelin käännettäisiin toimimaan OpenSuSE-Linuxissa?

Paketin purkamisen ym. valmistelutoimien jälkeen komento tyyliin
make lsu EXTRADRIVERS='' SSLTYPE=unix.nopwd
jättää kokonaan luomatta varsinaiset binääritiedostot. lsu pitäisi olla ao. Makefile-tiedoston mukaan SuSE Linuxin oikea nimitys tässä kohden. OpenSSL:n kanssa SuSEssa tiettävästi on IMAP-ongelmia, mutta niiden ei pitäisi liittyä vielä tähän vaiheeseen, vaan mahdollisesti ilmaantuessaan kiusaavan vasta yritettäessä kirjautua IMAP-palveluun (kuten muuten SuSEn mukana toimitettavalla IMAPilla helposti käy). Toisin sanoen SSLTYPE-parametrin asetuksien muutoksesta ei tässä näytä olevan apua.
Vastaukseksi ei myöskään hyväksytä ehdotuksia vaihtaa Debianiin/Fedoraan/Ubuntuun tms:een ;-)

Ei kommentteja: