sunnuntaina, lokakuuta 26, 2008


Kuntavaalipäivä


Alkava pyhäpäivä kuluu arvatenkin madellen. Luvassa on päivä vaalilautakunnassa keskuskoululla istuen. Mutta joidenkin tuokin homma on hoidettava, kun äänestäminen tapahtuu niinkuin se nykyään vielä tapahtuu.Taannoin osallistuin arvauskisaan kotikylän äänestysprosentista. Arvelin 66,2:ta. Vaikka kuntaliitoksia on näillä seuduilla ollut ja mahdollisesti vielä tulossakin, en usko äänestysaktiivisuuden yltävän kovin korkealle. Edes sää ei houkuta lähtemään sunnuntaikävelylle. Toivottavasti pessimismini osoittautuu vääräksi.

Olen hieman hämmästellyt niitä, erityisesti nuorten aikuisten, julkituomia näkemyksiä, joiden mukaan kuntavaalit ovat heidän kannaltaan vähämerkityksisimmät vaalit. Itse olen lähestulkoon päinvastaista mieltä. Kuntavaalien merkitystä yksilön kannalta ei juurikaan vähennä se, jos hän on työssä yksityisellä sektorilla ja käyttää yksityisen sektorin terveys- ym. palveluita. Jo sellaiset seikat kuin elinkeino- ja maankäyttöpolitiikka ovat pitkä- ja laajavaikutteisia asioita, jotka vaikuttavat yhden jos toisenkin kuntalaisen elämään. Suomen Kuntaliitto tuo eri yhteyksissä mieluusti esiin sen seikan, että globalisaation erilaiset vaikutukset kohdistuvat nykyisin kuntatasolle, kun yhä vähämerkityksisemmäksi käynyt kansallisvaltio ei enää voi niihin vastata. Valtio on 1990-luvun lamavuosista alkaen riisunut itsensä lukuisista konkreettisen vaikuttamisen instrumenteista. Joistakin valtion ennen hoitamista asioista vastaa yksityinen tai kolmas sektori, mutta huomattava osa julkisen vallan käyttöä on liukunut paikallistasolle eli kuntiin.

Kuntien itsehallinnollinen asema ja lukuisat eri elämänaloille liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset tehtävät aiheuttavat sen, että kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat monin tavoin kaikkiin kuntalaisiin, myös niihin, jotka eivät suoranaisesti ole tekemisissä kunnallisten palveluiden kanssa. Viime kädessä kunnissa jopa päätetään siitä, noudatetaanko eduskunnan säätämiä lakeja vai ei - tämä joissakin ääritapauksissa julkisuutta saanut de facto -tilanne kertoo paljon kuntien todellisesta asemasta.

Käykää äänestämässä, ystävät ja toverit!

2 kommenttia:

Janne kirjoitti...

Kävin! Ilma oli kuin linnun psykonarttumorsian, ja viivyttelin käyntiä seitsemisen tuntia kunnes oli pakko myöntää, ettei tämä sää tästä paremmaksi muutu.

Ennen näitä kuntavaaleja minullakin oli vähän sellainen käsitys, ettei tällä oikeastaan ole niin paljoa merkitystä kuin eduskuntavaaleilla, mutta tarkemmin ajateltuna juuri näiden vaalien lopputulokset näkynevät suorimmin ja konkreettisimmin ihmisen arjessa.

Hyvärinen J. kirjoitti...

Hieno homma! Näillä kulmilla väkeä näytti päivän mittaan käyvän jopa hiukan tavanomaista vaalipäivää enemmän, toisin kuin aamulla olin arvellut. Oli kumisaapas- ja sadepukukansaa, mutta suurin osa taisi tulla autolla.