maanantaina, helmikuuta 19, 2007


Kunnallistalouden tenttikysymyksiä


Illan tentissä kysyttiin tällaisia asioita (sanatarkkoja muotoja en muista, kun kysymyspaperi piti palauttaa):

  1. Markkinoiden epäonnistumisen ja julkisen sektorin suhde sekä sen merkitys valtion ja kunnan välisessä työnjaossa Suomessa (teoksesta Laakso; Loikkanen: Kaupunkitalous, osa VI)

  2. Viranhaltijan velvollisuudet kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 304/2003 mukaan

  3. Konsernitilinpäätös ja sen perusteet (teoksesta Myllyntaus: Kuntatalouden ohjaus. Budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusteita ja kehityssuuntia)

  4. Luottamushenkilöiden ja ammattitilintarkastajien työnjako Kuntalain 365/1995 mukaan


En muista, milloin viimeksi olen valmistautunut harrasteopintojen kirjatenttiin yhtä heikosti kuin nyt.

Ykköskysymykseen kirjoittelin musgravelaisen fiskaalisen federalismin hengessä. Monopoli, luonnollinenkin muuttuvat ylittävine kiinteine kustannuksineen, sopinee aina mainita tässä yhteydessä. Ja tietenkin VR ja RHK.

Ihan kuin kakkosta tai hyvin lähellä samaa olisi kysytty vajaa olympiadi sitten opetushallinnon tutkinnossa. Oli tai ei, ihan kuin olisin asian kovin tarkkaan nyt muistanut. Silloin kun yksityiskohtaista tietoa tarvitaan käytännössä, on apuna kirja tai Finlex.

Kolmoskysymykseen liittynee vahvasti "Lex Karkkilan" perinne, ja nelosen piti olla taas sitä lainluentaa, joka oikeassa elämässä haetaan ulkomuistin ulkopuolelta. Toki yleistä sanailua tarkastuslautakunnan ja JHTT-väen rintamavastuista aina keksii.

Luentosali DX, jossa avoimen yliopistonkin tentit pidetään, on iso. Lunttasin edessä istuvan paperista hänen kysymyksensä. Hänen alansa oli hallintotiede. Olisin elokuussa hakeutunut itsekin sitä opiskelemaan Hämeenlinnaan, mutta kurssi täyttyi hetkessä. Aika samankaltaisia asioita silläkin puolen näemmä kysyttiin.

Ylihuomenna olisi toinen tentti samaa aihetta koskien. Joskus vähän ennen 30:tta ikävuottani päätin päätyä oikeasti opetusalalle ja hankkia licentia docendin, ryhdyin suorittamaan avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopintoja tasoittaakseni tietä auskultointiin "Tekulle". Silloin oli iskusanana "elinikäinen oppiminen". Silloin siitä käytettiin joissakin kirjoissa vielä vanhaa institutionaalista nimeä "jatkuva koulutus". Kohtuullisesti kai sitä on tullut itsekin harjoitettua.

Ei kommentteja: