keskiviikkona, helmikuuta 27, 2008


Kulttuurin ytimessä


Ammattikoululaisten enemmistö hiihtolomailee - vaikka hiihtokeleistä eivät kotinurkilla juuri pääse nauttimaan - joten työmaalla tehdään monenlaisia huoltoja. Puhelinvaihteen uusimiseen liittyen ovat omassakin työsspäivässäni vaihteeksi esiintynyt VoIPia ja VLANia. Se on vaihtelua, ja on hyvä pysyä kiinni oikeiden töiden helmassa.

Ilta meni Tampereella. Päätin osallistua avoimen yliopiston museologian johdantokurssin tenttiin, vaikka opintosuorituksena siitä tuskin on minulle mitään iloa. Alunperin kurssi piti suorittaa eri tavalla, mutta perinteinen tentti siitä lopulta tuli. Luentojen lisäksi tentittävänä oli J. Heinosen ja M. Lahden Museologian perusteet -kirja sekä Museotyön eettiset säännöt. Viimeksimainitusta opin mm., että Hallintoelimen tulee huolehtia siitä, että vapaaehtoistyöntekijät ovat täysin perillä Museotyön eettisistä säännöistä ja muista asiaan kuuluvista säännöistä ja laeista sekä museotyössään että yksityisessä toiminnassaan. Nyt kun säännöstö on linkitetty, olisikohan velvoite siltä osin täytetty blogia lukevien museoveturiseuralaisten osalta.

Jos jotakuta kiinnostaa, olivat tenttikysymykset suunnilleen tällaiset:

  1. Kulttuurin määrittelemisen haasteet ja oma määritelmä kulttuurille

  2. a) Vanhan ja uuden museologian erot
    b) Museologian peruskäsitteet

  3. Perinnemaiseman käsitteen ongelmat

  4. Hudsonin "suuri museo" -käsite

  5. Museotyön eettiset haasteet


Ei sitten tullut yhtään haastavampaa tehtävää aloitteleville kulttuurin ammattilaisille kuin ykköstehtävän vaatimus itse määritellä kulttuuri. Ehkä professori teettää tällaisia kirjoitelmia hauskuttaakseen itseään. Päätin hauskuttaa määrittelemällä kulttuurin miksi tahansa mielivaltaisesti valituksi pisteeksi ympäristön, ihmisen toiminnan ja ajan muodostamassa kolmiulotteisessa avaruudessa. Se on subjektiivisesti rehellinen määritelmä. En ole kulttuuri-ihminen enkä osaa nähdä kulttuuria minään jokapäiväistä ihmistoimintaa ylevämpänä asiana. Minusta vaikkapa VoIP- ja VLAN-implementaatiot ovat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kulttuurisia artefakteja puhtaimmillaan.

Ei kommentteja: