torstaina, elokuuta 04, 2005


Allekirjoituksia


Muuan ilmeisesti Suomen top-10:een tai sen pintaan kuuluvan IT-yrityksen näkemys sähköisestä allekirjoituksesta on mielenkiintoinen. Ei, en aio kertoa, mikä firma on kyseessä.

Yleensä sähköinen allekirjoitus ymmärrettäneen, kuten se Laissa sähköisistä allekirjoituksista (14/2003) määritetään. Keskeistä on lain 2 §:ssä mainittu seikka, että sähköistä allekirjoitusta käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisen välineenä. Vaikka ei puhuttaisi mitään ns. kehittyneestä sähköisestä allekirjoituksesta eli digitaalisesta allekirjoituksesta varmennejärjestelmineen, asettaa jo mainittu lainkohta joitain vaatimuksia sähköiselle allekirjoitukselle.

Edellä mainitun yrityksen näkemys sähköisestä allekirjoituksesta on se, että kun Ensio Käämi haluaa allekirjoittaa sähköisesti asiakirjan, hän naputtelee Word-ohjelmalla luodussa asiakirjassa sopivaan kohtaan työasemansa näppäimistöltä Ensio Käämi, tallentaa asiakirjan ja lähettää sen sähköpostitse yritykseen. Helppoa eikö totta?

Viestintävirasto tarjoaa informaatiota sähköistä allekirjoitusta koskien.

Ei kommentteja: