keskiviikkona, syyskuuta 21, 2005


Täydennys eiliseen


Pieni täsmennys eiliseen blogi-hypen mollaamiseeni lienee paikallaan. Tarkoitin, että blogit eivät teknologisena tai yhteiskunnallisena ilmiönä ole kovin merkittäviä. Mutta niiden merkitys yksilöllisellä tasolla voi olla hyvin suuri. Jollakin yksittäisellä verkkojulkaisulla voi jossakin tilanteessa olla vaikutusta esimerkiksi poliittiseen käyttäytymiseen, mutta kyse on todennäköisesti jostakin muusta kuin median valinnasta. Blogin kautta merkittäväksi noussut asia ei ole merkittävä siksi, että se on julkaistu blogissa. Teknologisesti blogeissa ei ole mainittavaa uutta verrattuna http-sovellusprotokollan jo kauan sitten mahdollistamiin hypertekstin esitysmuotoihin. Joissakin kirjoituksissa mahdollisesti esiin tuleva satunnainen yhteiskunnallinen merkitys hukkuu suunnattomaan kohinaan.

Mutta blogeille saattaa jo pian syntyä yksi hyvin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Se liittyy niiden aiheuttamaan informaatiokohinaan. Kun yksilöllä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, tietonsa tai muu vastaava "kognitiivinen omaisuutena" suurille massoille ja kun ihmiset tätä mahdollisuutta runsaasti käyttävät, vähenee yksittäisen ilmaistun mielipiteen, tiedon tai vastaavan merkitys. Kielteinen seikka on se, että blogien luoman vastaanottajan kyllästymisen vuoksi yksittäisen julki tuodun näkemyksen huomattavuus ja painoarvo vähenee eli yksilön sortaminen mielipiteet ohittamalla tullee länsimaisissa demokratioissa olemaan muutamaa viime vuosikymmentä aikaisempaa helpompaa (mikä on suora jatkumo kaikille hallinnon "virtaviivaistamispyrkimyksille", joissa päätöksentekoon osallistujien määrää halutaan "tehokkuuden" tai "säästöjen" varjolla vähentää -verkkojulkaisemisen idea kun on morfiinia tästä todellisen osallistumismahdollisuuden amputoinnista aiheutuvan kivun hoitoon). Myönteinen seikka on se, että kaikki edellä sanottu koskee myös niitä ilmaisuja, joilla on kautta historian nostettu väkijoukkoja vihaamaan toisiaan. Blogien tarjoama voimakas kohina passivoittaa niin hyvät kuin pahatkin aikeet.

Sen sijaan yksilön (ehkä pienten yhteisöjenkin - jos ei vielä, niin joskus) tasolla blogien merkitystä ei missään tapauksessa voi vähätellä. Kirjoittaminen ja ennen kaikkea kirjoittamansa julkaiseminen - vaikka sillä tuskin on välitöntä lähipiiriä laajempaa konkreettista merkitystä - voi olla yksilölle mitä tyydyttävintä toimintaa, eikä tällä toteamuksella ole mitään tekemistä kunnianhimosta tai vaikutushalusta moittimisen kanssa. Verkkopäiväkirjailun yksilöpsykologisesti myönteiset puolet laajenevat yhteiskunnalliseksi siten, että tyytyväiset ihmiset tulevat yleensä toimeen keskenään paremmin kuin tyytymättömät.

Lyhyesti sanottuna näen blogit ensisijaisesti yksilöllisenä ja vasta sitten yhteiskunnallisena ilmiönä. Siksi yksilöllisyyteen ja yksilöllisin tavoitteisiin viittaava "verkkopäiväkirja" on minusta paras suomennos blogi-sanalle.

Ei kommentteja: