perjantaina, syyskuuta 14, 2012Viikon päiviä

Tiistai-iltana luin museon postilokeroon saapuneen Raitio-lehden. Kiitos pääkaupunkiseudun kiskoliikenneharrastajien - heidän ja lounaishämäläisten voimin Museoveturiseura perustettiin 1970-luvulla, jolloin VR:n liikenne oli liian arkipäiväinen asia harrasteen kohteeksi näillä kulmilla - lehti on saatu Veturimuseon arkistoon jo vuosikymmeniä.

Keskiviikkona pääsin pitkästä aikaa työmatkalle sinne, missä raitiovaunut kulkevat. Junavalinta oli aikainen, aikaa paljon ja kohteena Kuntatalo, radanvarsipolkua kävellen vain pienen matkan päässä asemalta, eli en yrittänytkään etsiä raitiotielinjaa. Matkalla katselin kännykän reittisovelluksesta, miten pääsee raitiovaunulla takaisinpäin. Totesin, että nro 5:llä pääsisi, mutta Kuntamarkkinoiden kiinnostava ohjelma loppui sen verran aikaisemmin, että en odotellut puoli viiteen vaan tallustin taas radan vartta takaisin. Junaa odotellessa koukkaus Ateneumin kautta.

Haluatteko kuulla enemmän Kuntamarkkinoiden annista? Ette? Kerron silti, palasen Kuntaliiton lakiasiain johtajan esitelmästä omien muistiinpanojeni mukaan:

Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa pohjan kuntalain kokonaisuu­distukselle. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan osana kuntarakenteen uudistamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen kuntauudistukseen. Valtion aluehallinnon uudistaminen ja kehittäminen tapahtuu tii­viissä yhteistyössä kuntauudistuksen kanssa. Haastavin uudistus on kuntarakenneuudis­tus. Kuntalain kokonaisuudistus toteutettaneen riippumatta siitä, millaisena kuntarakenne­uudistus toteutuu.

Syksyn 2012 aikana hallitus antaa eduskunnalle esityksen kuntalain uudistamisesta. Esi­tyksen keskeinen sisältö on kilpailuneutraliteetti ja siihen liittyvä markkinaehtoisen toimin­nan yhtiöittämisvelvollisuus. Keskeinen erimielisyys EU:n komission ja Suomen välillä kos­kee vesihuollon yhtiöittämisvelvollisuutta, joka komission näkökulmasta tulee yhtiöittää.

Jo voimaan tullut laki kuntalain muuttamisesta 1.7.2012/325 parantaa tilinpäätösinformaa­tiota myös talouden ennakoitavuuden näkökulmasta, täsmentää sisäistä valvontaa ja ris­kienhallintaa määräten sen osaksi kunnan johtamisjärjestelmää sekä säätää mahdollisuu­desta irrottaa tilintarkastajan toimikausi valtuustokaudesta.

Hallituksen esitys kuntajakolain muuttamisesta annettaneen eduskunnalle vuodenvaih­teessa ja laki tullee voimaan 1.5.2013. Laissa määrätään muun muassa kuntarakenteiden selvityspakosta. Tämän jälkeen muodostetaan uusien kuntarakenteiden selvitysalueet, ja valtioneuvosto arvioi selvittämisen etenemistä. Kuntien esitykset uusista kunnista valmistu­vat 1.4.2014 mennessä. Tämän jälkeen kuntien oikeus yhdistymisavustuksiin päättyy.

Uudet lainsäädäntöhankkeet kuntajakolain ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakentei­ta koskevan lainsäädännön osalta tullevat lausuntokierrokselle kuntiin lokakuun 2012 aika­na. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelain uudistamisessa keskeinen kysymys on se, missä määrin erikoissairaanhoidon toimintoja siirretään kuntatasolla hoidettaviksi. Kysymys on paitsi lainsäädännöllinen myös lääketieteellistä osaamista vaativa.

Paljon mediajulkisuutta saanut valmisteilla oleva laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tu­kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki aiheuttaa kustannustason nousua kunnissa.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti valmistui 4.9.2012.

Valmisteilla on myös laki pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jolla on merkitystä lähinnä suurissa kaupungeissa.

Hallitus antaa esityksen oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hal­lintolainkäyttölain muuttamisesta annetaan syksyn aikana. Lakimuutokset tuovat yksityisoi­keudellisen viivästymisen hyvitysperiaatteen myös julkisoikeuteen: hallintotuomioistuimiin, erityistuomioistuimiin ja muutoksenhakulautakuntiin. Hallintotuomioistuimille tulee velvollisuus pyynnöstä ilmoittaa arvio asian käsittelyajasta.

Torstainakin työmatka, tällä kertaa pohjoisen suuntaan ja paikkaan, jonne pitää mennä kumipyörillä. Kävin noukkimassa kollegan Kenraalinmäestä, toisen Marjamäestä, ja navigaattorin kanssa Teiskoon kohti oppilaitosta, jossa kukaan meistä ei ollut ennen käynyt. Päivän tavoite oli pohtia maakunnan perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämistä.

Metalliliiton Murikka-opisto on rakennuskompleksina jokseenkin mykistävä. Muutamassa (ammatillisessa) oppilaitoksessa käyneen näkökulmasta ainakin. Paljon moititaan 1970-luvun arkkitehtuuria - vaikka oikeampi syytös voisi joskus kohdistua myös rakennesuunnitteluun tai rakennustapaan. Toisaalta tuolla vuosikymmenellä tehtiin käsittämättömän vaikuttavaa rakennuskantaa. Niille harvoille rakennuttajille, joilla oli varaa. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin uudet opiskelija-asuntolat olivat aikansa rakennuskäyttötaidetta, mutta näyttäytyvätkö 35 vuotta valmistumisensa jälkeen satunnaiselle katsojalle samoin kuin Murikka?

Vanajan-Hämeen väki oli perillä hyvissä ajoin, ja hauskutimme aamupalaa tarjoillutta emäntää kertomalla, että varaamme henkilöautolla liikkuessamme aina reilusti eksymisaikaa. Kuulemma nykyinen opetusministerikin silloin tällöin käy vanhaa rehtorintyömaataan katsomassa, mutta henkilökunnasta enää harva on hänen aikaisiaan.

Perjantaiaamu huijasi viemään yösähkön myllyttämät pyykit ulos. Töistä tullessa ne sai kerätä sateen uudelleen huuhtelemina sisälle kuivumaan. Ei sateinen ilta huono ole, kuuluu syksyyn. Tulta takkaan, Tikanmäkeä levysoittimeen.

Viikonlopuksi, pyhäpäiväksi oikeastaan, on luvassa toimintaa sunnuntaiyöstä alkaen. Aikataulu kertoo janoisen höyryveturin saapuvan klo 2.34. Museojunista kiinnostuneille mainos: HMVY:n kesäkauden viimeinen museojuna ajetaan tulevana sunnuntaina Toijala-Valkeakoski-välillä.

Ei kommentteja: